Undervisning

Gymnasieskolan och komvux

Min formella ämnesbehörighet omfattar fem ämnen på gymnasiet: Religionskunskap, Historia, Filosofi, Samhällskunskap och Hållbart samhälle. Jag har också undervisat i dessa ämnen under de 18 år jag varit lärare på gymnasiet och komvux. Jag har även erfarenhet av att handleda elever i kursen Gymnasiearbete.

Under tiden som gymnasielärare har jag även undervisat i några andra ämnen, som jag saknar formell behörighet i. Det gäller främst dataämnen som Webbteknik och Programmering.

Det mesta av tiden har jag undervisat på ungdomsgymnasiets högskoleförberedande program: Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Men under merparten av tiden som lärare har jag även haft kurser på yrkesprogram, främst på Barn- och fritidsprogrammet, El- och energiprogrammet och Industriprogrammet.

Jag har också undervisat på komvux. Under några år hade jag merparten av min tjänst på komvux och undervisade då både i klassrummet och på distans med stöd av digitala verktyg.

Grundskolan

Under höstterminen 2014 arbetade jag på högstadiet som lärare i SO. Det blev en ny erfarenhet att möta högstadieelever. Jag undervisade i alla fyra samhällsämnen - historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi - även om jag saknar behörighet för geografi.

Universitetet

Som en del i anställningen som doktorand undervisar jag på universitetet i Linköping, främst inom ramen för lärarutbildningen. Jag är kursansvarig för kurserna i historia och religionsvetenskap för blivande grundlärare 4-6 med inriktning mot samhällsämnen. Förutom kursansvar har jag undervisat på båda dessa kurser, tillsammans med andra lärare.

Jag har även undervisat blivande ämneslärare, både mot 7-9 och gymnasiet, i historia och religionsvetenskap, samt blivande gymnasielärare i filosofi i ämnesdidaktik. Inom ramen för historia har jag varit handledare och examinator för uppsatser.

IT i undervisning

Jag har nästan hela tiden som gymnasielärare använt skolans lärplattform för att utveckla undervisningen, samt testat att utveckla egna webbplatser och applikationer. Under de två sista åren på gymnasiet arbetade jag med en webbplats för att åskådliggöra förintelsens enorma omfattning: www.forintelsekartan.se. Syftet med webbplatsen är att ge elever en uppfattning av omfattningen av nazisternas folkmord, även om tiden till förfogande under en historiekurs är begränsad. Jag har fått några tillfällen att testa webbplatsen och så här långt verkar den fungera som det är tänkt. Min avsikt är att fortsätta utveckla webbplatsen i den takt jag hinner.

Handledning

Undervisningserfarenheter från universitetet och gymnasieskolan.

Undervisning