Forskning

Avhandlingsprojekt

Inom ramen för forskarutbildningen i pedagogiskt arbete på Linköpings universitet bedriver jag ett avhandlingsprojekt med syfte att kunna avlägga en doktorsexamen inom några år. Min inriktning är mot ämnet religionskunskap på gymnasieskolan. Jag studerar hur lärare använder läromedel i religionsundervisningen när en av förutsättningarna är att alla elever har en egen dator.

Undersökningen går till så att jag dels studerar användning av läromedel på plats i klassrummen när lärare undervisar i religionskunskap, dels genom intervjuer med lärare. Forskningen är därför beroende att lärare och elever gett mig tillträde till sina lektioner och ställt upp för intervjuer, vilket jag är mycket tacksam för.

Undersökningen påbörjades hösten 2015. Under 2016 och 2017 har jag framför allt samlat in data genom lektionsbesök och intervjuer. Under 2018 är planen att kunna presentera en så kallad mittseminarietext. Den ska visa om undersökningen är på rätt spår och att de data som samlats in håller för en hel avhandling.

Hela avhandlingsprojektet beräknas ta fem år. Om allt går som det ska blir disputationen i början av år 2020.

Forskning

Min forskning i ett pågående avhandlingsprojekt.

Forskning