CV

Lärarlegitimation
Lärarlegitimation
Lärarlegitimation pdf
Utbildningar
Universitets- och högskoleutbildningar
Gymnasielärarexamen 270 hp, Linköpings universitet, 1990-1996 pdf
Arkeologi 30 hp, Stockholms universitet, 1994-1996  
Nätbaserad undervisning 7.5 hp, Högskolan i Gävle, 2001  
Evolutionsteori för alla 7.5 hp, Högskolan Dalarna, 2004  
CSS-baserad webbdesign 7.5 hp, Umeå universitet, 2008 pdf
Webbdesign med JavaScript och DOM 7.5 hp, Umeå universitet, 2011 pdf
Att handleda lärarstuderande 7.5 hp, Högskolan Dalarna, 2012-2013 pdf
Webbprogrammering 1 15 hp, Linnéuniversitetet, 2013 pdf
Bibelhebreiska 1 15 hp, Uppsala universitet, 2013  
Forskarutbildning
Pedagogiskt arbete 15 hp, Linköpings universitet, 2015  
Samhällsämnenas didaktik - orienteringskurs 5 hp, Linköpings universitet, 2015  
Ämnesdidaktiskt pilotprojekt 12 hp, Linköpings universitet, 2015  
Fördjupningskurs i samhällsämnenas didaktik 5 hp, Linköpings universitet, 2016  
Vetenskapsteoretisk orientering 3 hp, Linköpings universitet, 2016  
Kvalitativa metoder - grundläggande kurs 7,5 hp, Linköpings universitet, 2016  
Kvantitativa metoder - vetenskaplig orientering 2,5 hp, Linköpings universitet, 2017  
Introductory Course in Research Ethics 4,5 hp, Linköpings universitet, 2017  
Läromedelsforskning 7,5 hp, Linköpings universitet, 2018  
Den utbildningsvetenskapliga avhandlingen 7,5 hp, Linköpings universitet, 2018  
Kvantitativa metoder - grundläggande kurs 7,5 hp, Linköpings universitet, 2019  
Religionsdidaktisk forskning 7,5 hp, Linköpings universitet, 2019  
Ramfaktorteori, PCK och tolkande ansats 5,5 hp, Linköpings universitet, 2019  
Komvux
Elektronik, Digitalteknik, Digitala integrerade kretsar och Microdatorteknik, Komvux i Norrköping, 1987-1989  
Programmering A, B och C, (C++) NTI, 2009-2010  
Anställningar
ABB Refrigration
Montör och administratör, 1984-1996  
Hofors kommun
Gymnasielärare, 1996-2014  
Grundskolelärare 7-9, 2014-2015  
Linköpings universitet
Doktorand i Pedagogiskt arbete, 2015-  
Övrigt
Militärtjänstgöring
KA 4 i Fårösund, 1983-1984
CV

Mina formella meriter, inklusive lärarlegitimation och anställningar.

CV