CV

Lärarlegitimation
Lärarlegitimation
Lärarlegitimation pdf
Utbildningar
Universitets- och högskoleutbildningar
Gymnasielärarexamen 270 hp, Linköpings universitet, 1990-1996 pdf
Arkeologi 30 hp, Stockholms universitet, 1994-1996  
Nätbaserad undervisning 7.5 hp, Högskolan i Gävle, 2001  
Evolutionsteori för alla 7.5 hp, Högskolan Dalarna, 2004  
CSS-baserad webbdesign 7.5 hp, Umeå universitet, 2008 pdf
Webbdesign med JavaScript och DOM 7.5 hp, Umeå universitet, 2011 pdf
Att handleda lärarstuderande 7.5 hp, Högskolan Dalarna, 2012-2013 pdf
Webbprogrammering 1 15 hp, Linnéuniversitetet, 2013 pdf
Bibelhebreiska 1 15 hp, Uppsala universitet, 2013  
Forskarutbildning
Pedagogiskt arbete 15 hp, Linköpings universitet, 2015  
Samhällsämnenas didaktik - orienteringskurs 5 hp, Linköpings universitet, 2015  
Ämnesdidaktiskt pilotprojekt 12 hp, Linköpings universitet, 2015  
Samhällsämnenas didaktik - fördjupningskurs 5 hp, Linköpings universitet, 2016  
Vetenskapsteoretisk orientering 3 hp, Linköpings universitet, 2016  
Kvalitativa metoder - grundläggande kurs 7,5 hp, Linköpings universitet, 2016  
Kvantitativa metoder - vetenskaplig orientering 2,5 hp, Linköpings universitet, 2017  
Introductory Course in Research Ethics 4,5 hp, Linköpings universitet, 2017  
Komvux
Elektronik, Digitalteknik, Digitala integrerade kretsar och Microdatorteknik, Komvux i Norrköping, 1987-1989  
Programmering A, B och C, (C++) NTI, 2009-2010  
Anställningar
ABB Refrigration
Montör och administratör, 1984-1996  
Hofors kommun
Gymnasielärare, 1996-2014  
Grundskolelärare 7-9, 2014-2015  
Linköpings universitet
Doktorand i Pedagogiskt arbete, 2015-  
Övrigt
Militärtjänstgöring
KA 4 i Fårösund, 1983-1984
CV

Mina formella meriter, inklusive lärarlegitimation och anställningar.

CV